Dahilərin musiqisi körpə barmaqlarında – ikinci hissə

Bu sərbəst iş üç cilddən ibarət olub, dahi bəstəkarların qısa tərcümeyi- halını, onların məşhur əsərlərinin fortepiano üçün sadələşdirilmiş not yazılışını özündə cəmləşdirir.

17.06.1818-ci ildə Parisin yaxınlığında rəssam ailəsində anadan olub. Musiqi təhsilini Paris konservatoriyasında J.F.Qalevidən, J.F. Lesüerdən və F. Paeradan almışdır. 1839-cü ildə dövlət hesabına İtaliyada təhsilini təkmilləşdirmək imkanını verən Roma mükafatını qazanır. 1840-cı ildə İtaliyaya, sonra Berlinə və oradan da Vyanaya gedir. Onun səyahəti tam üç il çəkir. Vətəninə qayıdan Quno 1848-ci ilə kimi regent və yerli kilsənin orqan ifaçısı vəzifəsində çalışır.

Sənədin adı: Dahilərin musiqisi körpə barmaqlarında – ikinci hissə
Yazar